Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

ČTVRTEK 18. 4. 2024

9.00 Zahájení konference
Estetická dermatologie
prim. MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.

Úvod do světa estetiky

Matzenauer M.

Spolupráce podologa a dermatologa a využití ortonyxie u unguis incarnatus

Fešar J.

Frontální fibrotizující alopecie

Kučerová R., Bienová M.
Varia I. – terapeutické aktuality
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Problematika vaskulitid
doc. MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Vaskulitidy z pohledu dermatologa

Kodet O.

Chronická meningokokcémie jako možný zdroj kožně limitované vaskulitidy

Řandová L.

Erythema elevatum diutinum jako projev kožně limitované vaskulitidy

Poukarová A.
Varia II. – terapeutické aktuality
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Kazuistiky mladých dermatologů
MUDr. Viktor Palla

Pemphigus vulgaris s těžkými komplikacemi úspěšně zvládnutý terapií IVIG

Martincová M.

Nečekaná příčina pruritu

Třečáková B.

Svědivý tuber ve kštici dítěte

Maxiánová D.

GvHD u dospělého pacienta

Čarnogurská I.
Losování ankety, závěr konference
menu